Předkolo ankety Firemní médium roku: SROVNÁNÍ OFICIÁLNÍCH TURISTICKÝCH WEBŮ MĚST

V tomto roce vyhlašuje Komora Public Relations již 10. ročník ankety Firemní médium roku. Tato anketa je hodnocením kvality komunikace segmentu propagačních časopisů, internetových stránek a dalších komunikačních nástrojů, které v České republice používají organizace všech typů k oslovení svých zákazníků nebo zaměstnanců.

Při příležitosti jubilejního ročníku se Komora PR rozhodla poprvé v historii ankety zorganizovat předkolo, v rámci kterého odborná porota zhodnotí turistické weby provozované krajskými městy v České republice. Turistické weby těchto měst mají za cíl informovat domácí i zahraniční turisty o možnostech aktivit k trávení volného času v příslušném městě a kraji.

Odborná porota bude posuzovat následující turistická média měst:

• Olomouc http://tourism.olomouc.eu/

• Praha www.praguewelcome.cz

• Ostrava http://www.ostravainfo.cz/

• Plzeň http://www.icpilsen.cz/cz/

• Hradec Králové http://www.ic-hk.cz/

• České Budějovice http://www.cb-info.cz/cz/stranky/uvod.aspx

• Karlovy Vary http://www.karlovyvary.cz/cz/

• Brno www.gotobrno.cz

• Zlín http://www.zlin.eu/jsem-turista-cl-4.html

• Liberec http://www.visitliberec.eu/

• Ústí nad Labem http://www.usti-nl.cz/cz/turistum/informacni-stredisko-mesta-usti-nad-labem/

 

Kritéria hodnocení turistických webů odbornou porotou jsou následující:

Kritéria hodnocení:

1) Grafické zpracování

• moderní a atraktivní design

• multimediální obsah (videa, fotografie, virtuální prohlídky)

• optimalizace pro zobrazení v tabletech a mobilech

2) Obsah a textová úroveň

• textová úroveň a logika obsahu

• přehlednost, intuitivnost a snadnost orientace

• šíře informací (sport, kultura – zahrnující kina a divadla, koncerty, památky, akce, úroveň gastronomie, ubytování, doprava)

• Jsou zde i informace o možnostech v okolí města (v regionu)?

• Je většina informací statických, nebo často (denně?) aktualizovaných?

• Je zde možnost customizace (tvorba vlastních plánů, možnost nalogování se)

3) Provázanost/Atraktivita/Praktické aspekty

• Provázání s dopravou (plán trasy a navigace, čas dopravy, auto/pěšky/MHD)

• Možnost online rezervací

• Provázanost se sociálními médii

• Atraktivnost webu

• Využití reklamního prostoru

V rámci předkola tak bude především posuzována struktura a jazyková úroveň obsahu, kompozice, úroveň grafického sdělení, kontext se soudobým výtvarným trendem a novými technologiemi.

Výsledky speciálního předkola ankety Firemní médium roku Komora Public Relations slavnostně vyhlásí v pátek 29.8.2014. Vyhlášením výsledků předkola jubilejního 10. ročníku ankety se všem firmám a institucím soukromého i veřejného sektoru otevírá registrace do hlavního kola soutěže, kde mohou soutěžit o titul Firemní médium roku v příslušných kategorií