Dovolujeme si Vás informovat o prodloužení možnosti registrace do 10. ročníku odborné soutěže Firemní médium roku.

Při příležitosti jubilejního ročníku se Komora PR rozhodla poprvé v historii ankety vyhlásit novou kategorii Sociální média a první ročník ankety Mediální počin, kterou Komora Public Relations pravidelně každý měsíc vyhlašuje.

Přihlásit se můžete do všech vypsaných kategorií, kterými jsou 1) tiskovina; 2) výroční zpráva; 3) internet; 4) Sociální média. Počet přihlášených médií není omezen, přičemž přihláška více médií je cenově zvýhodněna. Kategorie jsou oddělené pro komerční sféru a instituce veřejné správy  s neziskovým sektorem.

Registrace probíhá do 9.1.2015.

Všechna přihlášená a na naši adresu zaslaná média posoudí odborná porota složená z profesionálů z oblastí komunikace a grafického designu. Porotci budou posuzovat komunikativnost, důvěryhodnost, strukturu a jazykovou úroveň obsahu, kompozici, úroveň výtvarného sdělení, kontext se soudobým výtvarným trendem, typografii a práci s fotografiemi a ilustracemi.

Více informací také naleznete na: www.komorapr.cz/firemni-medium-roku

Přihlašovat se můžete on-line na našich webových stránkách na adrese: http://www.komorapr.cz/online-registrace/?a=online-registrace