Veřejní činitelé, novináři, mediální experti – osoby a profese, jejichž názory, vyjádření a postoje vidíme, slyšíme či čteme v médiích nejčastěji. Každodenně vystupují a vyjadřují se k různým tématům, zaujímají stanoviska, komentují pozitivní i negativní události všedních dní.

Vystupovat v médiích ovšem není výhradou jen těchto osob; i běžní zástupci veřejných institucí, soukromých firem a dalších organizací se mohou dostat do situace, kdy budou muset v médiích vystoupit a vyjádřit se k dané události, jelikož mnoho situací vyžaduje vyjádření nejen tiskových mluvčí, ale právě osob, které se profesně věnují oborům jiným.

V dnešní době se s krizovými událostmi setkáváme téměř denně. Přírodní katastrofy, politické převraty, zásahy kriminalistů, násilné útoky – to jsou jen některé ze situací, na které je potřeba velmi rychle, aktivně, ale hlavně správně reagovat, a to často i přes média.

„V minulém roce byla Česká republika svědkem velmi dramatických situací způsobených zvýšenou povodňovou aktivitou, která je srovnatelná se situací v roce 2002. Tisková oddělení zasažených oblastí, institucí a společností byla po více jak dva týdny pod velkým tlakem a spolu s médii téměř neustále informovala nejen o stavu kritických povodí, ale i o lidských příbězích. V mediích se jejich zástupci museli okamžitě vypořádat s krizovou situací, která se neustále vyvíjela, a každou změnu okomentovat,“ říká Jiří Chvojka, předseda představenstva KoPR.

Školení cílené na krizovou komunikaci a mediální trénink by tak mělo být považováno za důležité pro všechny, kteří s médii mohou přijít do kontaktu.

Jak řešit – zejména krizové – události a jak nejlépe vystupovat v médiích?

Profesionální praktické semináře věnující se dané problematice jsou pořádány několikrát ročně. Jedním z nich je i seminář Externí komunikace, který připravuje Komora PR společně se společností top vision s.r.o., organizátorem odborných fór, seminářů a vzdělávacích kurzů. Součástí semináře jsou praktické workshopy Krizová komunikace a Mediální trénink.

Externí komunikace se uskuteční 29. května 2014 v Konferenčním centru GreenPoint v Praze 10.

Fórum Externí komunikace je příležitostí setkat se s odborníky na PR, kteří budou hovořit o tom, jak důležité je se svými zákazníky, partnery, nejrůznějšími institucemi, ale i se svými konkurenty na trhu tzv. komunikovat navenek.

Dopolední část fóra je věnována tématům jako obecná komunikace na sociálních médiích, externí komunikace a marketing s malým rozpočtem, zatraktivnění produktového PR v médiích nebo B2B versus B2C marketing. Komora Public Relations organizuje odpolední část vzdělávacího semináře Externí komunikace. Workshopy Komory PR – Krizová komunikace a Mediální trénink se skládají z teoretické přednášky nutných obecných znalostí oboru a z praktických případových studií, na kterých si účastník vyzkouší danou problematiku v praxi. Účastníci odpolední části semináře budou rozděleni do dvou skupin a v průběhu se vystřídají. Znalosti získané na workshopech pořádaných Komorou Public Relations jsou certifikované.

Workshop Krizová komunikace se skládá z teoretické části, kde se účastníci např. dozví, co je to krize, jak se média chovají, jaké jsou zásady krizové komunikace či jaký mediální postup zvolit po krizové události. V rámci workshopu Krizová komunikace se budou diskutovat významné případové studie posledních let, které mají za cíl prakticky připravit účastníky při jejich budoucím řešení těchto situací. Druhý z probíhajících workshopů – Mediální trénink/školení – má pak za cíl připravit účastníky na jejich kontakt s médii. Účastníci workshopu se tak dozví, jak správně napsat tiskovou zprávu z teoretického i praktického pohledu, jak komunikovat s novinářem či jak vystupovat na kameru.

Za Komoru PR bude na akci přednášet Jiří Chvojka, Mikoláš Černý a Petr Secký. Mezi dalšími přednášejícími např. jsou Petr Plocek, UniCredit Bank Czech, Republic and Slovakia; Robert Svoboda, Focus agency, s.r.o. či Hedvika Máchová, DOX Prague.

Moderovat bude: Jana Víšková, lektorka a konzultantka v oblasti komunikace.

Více informací o celé akce naleznete zde: http://www.topvision.cz/nabidka/fora-a-konference/externi-komunikace/ Více informací také naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlašovat se můžete zde: http://www.topvision.cz/nabidka/fora-a-konference/externi-komunikace/prihlaska/#forum