Vzdělávání

Vzdělávací činnost Komory Public Relations

Komora Public Relations je profesní sdružení agentur i jednotlivců v oblasti Public Relations; našimi členy jsou profesionálové z řad firem a organizací, ale i jednotlivci působící v oboru veřejných vztahů, marketingu a reklamy.

Jedním z hlavních cílů Komory Public Relations je zvyšovat odbornou úroveň profesí zabývajících se oborem vztahů s veřejností a dalšími cílovými skupinami. Další významnou činností Komory Public Relations je rozšiřování povědomí veřejnosti o oboru public relations a souvisejících komunikačních oborů. Nedílnou aktivitou Komory PR je také vytvářet prostor pro výměnu zkušeností svých členů a jejich další motivace v oboru.

Protože v tomto odvětví dosud v Čechách neexistuje dostatečná síť kvalitního vzdělávání, rozhodli jsme tento nedostatek naplnit právě organizováním odborných seminářů, kurzů a vzdělávacích cyklů, které budou rozšiřovat praktické i teoretické vědomosti nejen profesionálů a které vytvoří prostor k uskutečnění našich cílů.

Uspořádané vzdělávací kurzy a semináře:

Komora Public Relations organizuje pravidelné semináře na tématiku PR, marketingu a reklamy. V minulosti Komora PR připravila seminář o aktivním využití sociálních médií se zaměřením na Facebook, soubor seminářů PR Standard, či semináře politického marketingu, a snažila se tak rozšiřovat praktické i teoretické vědomosti profesionálů i začínajících pracovníků v oblasti veřejných vztahů a komunikace.

Seminář Facebook jako efektivní nástroj komunikace

Seminář o facebooku, který Komora PR pořádala v březnu 2011, byl určen především profesionálům v oblasti PR a komunikace. Témata semináře byla koncipována tak, aby účastníkům nabídla komplexní pohled na možnosti využití facebooku v rámci propagačních aktivit. Účastníci semináře se nejdříve dozvěděli „jak na facebook“ ve stejnojmenném semináři a v této části se hlavně věnovali využití facebookových aplikací v praxi. Celý seminář poté pokračoval tématem „monitoring sociálních sítí“, přičemž monitoring obsahoval i analytickou část. „Kauzy, které rozvířil facebook“ byl posledním tématem tohoto semináře. Lektoři se v tomto bloku věnovali známým kauzám z celého světa. Absolventi tohoto jednodenního semináře dostali certifikát potvrzující jejich získané znalosti.

Vzdělávací cyklus PR Standard

Soubor seminářů PR Standard uspořádaný na jaře a na podzim roku 2010 primárně sloužil jako rozšiřující kurz pro studenty marketingových a komunikačních oborů a zaměstnance v oblasti komunikace a marketingu. PR Standard byl sestaven z bloku deseti seminářů, jejichž témata byla koncipována tak, aby obsáhla všechny prvky práce v PR. Zvláštní důraz byl kladen na jednotlivé obory v rámci PR komunikace, např. Media Relations, Event marketing, mediální plánování a reklamní kampaň, krizovou komunikaci a politický marketing. Jeden celý seminář byl také věnován novým trendům v PR a budoucnosti tohoto oboru, kde se účastníci soustředili na sociální média, virální a guerilla strategie. Nedílnou součástí vzdělávacího souboru PR Standard byl také seminář a workshop věnovaný praktickému psaní v PR; účastníci si tedy osvojili a zlepšili své praktické znalosti v sestavování, psaní a publikování tiskových zpráv, článků, či rozhovorů. PR Standard obsahoval i témata z marketingu, a proto byl jeden seminář věnován propagačním materiálům. V tomto semináři účastníci získali praktické i teoretické znalosti z tvorby firemních časopisů, www stránek a dalších propagačních tiskovin. Každý seminář obsahoval kromě power pointové prezentace s teoretickým výkladem i praktická cvičení – případové studie k probíranému tématu. Absolventi tohoto vzdělávacího cyklu dostali certifikát potvrzující jejich získané znalosti.