Tiskový mluvčí roku – aktuality

Čestné kolegium Ceny zvolilo nejlepším tiskovým mluvčím 10. ročníku výroční profesní ceny Granát d.u.v. Mluvčí roku Františka Poláka.

Slavnostní odpoledne se uskutečnilo ve středu, 28.5.2014, od 15:00 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí v Praze. Záštitu nad vyhlášením Ceny převzal primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček. Organizátory akce byly Český klub mluvčích a Komora Public Relations.

Poprvé v historii Ceny byli vedle hlavní výroční profesní ceny Mluvčí roku zvoleni také nejlepší mluvčí jednotlivých krajů. Hlavním cílem bylo rozšířit povědomí o Ceně do všech regionů České republiky a také ohodnotit práci všech tiskových mluvčích, kteří svou práci dělají stejně kvalitně jako ti ve velkých městech, společnostech či institucích.

„Těší mě, že se nám v tomto roce opravdu povedlo cenu Mluvčí roku převést do regionů. Spolupráce s mimo pražskými mluvčími a PR agenturami je pro nás totiž novým impulsem v naší práci. Osobně jsem rád, že nás regionální mluvčí zvou k sobě do krajů a doufám, že se nám v těchto krajích podaří nastavit mnohem lepší spolupráci než doposud“ , říká Jiří Chvojka, předseda představenstva Komory Public Relations.

Nejlepšími mluvčími jednotlivých regionů se stali:

 • Kříž Ladislav (ČEZ) – hlavní město Praha
 • Frček Vilém (Statutární město Kladno) – Středočeský kraj
 • Horáková Vendula (Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje) – Pardubický kraj
 • Drahný Radek (Krkonošský národní park) Královohradecký kraj
 • Kasal Martin (Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje) – Karlovarský kraj
 • Mareček Jiří (Plzeňský Prazdroj SABMiller/TESCO) – Plzeňský kraj
 • Langer Jiří (Liberecký kraj) – Liberecký kraj
 • Lakomá Markéta (Statutární město Děčín) – Ústecký kraj
 • Samec Petr (Budvar s.p.) – Jihočeský kraj
 • Tulis Radek (Statutární město Jihlava) Kraj Vysočina
 • Knötig Petr (Nejvyšší soud ČR) – Jihomoravský kraj
 • Macalíková Jana (Policie Zlínského kraje) – Zlínský kraj
 • Havrlant Egon (Fakultní nemocnice Olomouc) – Olomoucký kraj
 • Vaněk Petr (Hyundai Motor Manufacturing Czech) – Moravskoslezský kraj

Čestné kolegium má také každoročně právo rozhodnout o uvedení jedné osoby do tzv. Síně slávy mluvčích. V letošním 10. ročníku výroční profesní ceny Granát d.u.v. Mluvčí roku se ale kategorie „Síň slávy“ spojila s Cenou Anny Veverkové za celoživotní přínos profesi tiskových mluvčí.

„Musím velmi poděkovat za účast Stanislavu Veverkovi, který předával Cenu Anny Veverkové. Jejím jménem chceme pravidelně udělovat speciální cenu, jako výraz hluboké úcty k jejímu zásadnímu přínosu profesi tiskových mluvčích. Byl jsem také velice potěšen, že všichni, kteří se podíleli na přípravě vyhlášení ceny Mluvčí roku pracovali rychle, kvalitně a se společným cílem, co nejlepšího vyhlášení důležitého jubilejního ročníku. Všem tak chci velmi poděkovat“, dodává Jiří Wolf, organizátor akce a prezident Českého klubu mluvčích.

První cenu Anny Veverkové a vstup do Síně slávy získal Josef Duben. Cena mu byla udělena za jeho celoživotní oddání se pozici tiskového mluvčího na Státní veterinární správě.

Čestné kolegium vybralo i ten nejlepší mistrovský kus tiskového mluvčího roku v uplynulém roce ve stejnojmenné kategorii. Tuto cenu vyhrál František Polák za jeho velmi obratnou krizovou komunikaci tunelového komplexu Blanka při sporu společnosti Metrostav a hlavního města Prahy.

Zvláštní cenu za zásluhy získal doyen ceny Mluvčí roku Karel Fryč.

Hlavním mediálním partnerem letošního ročníku byl Vltava-Labe-Press. Hlavním partnerem akce letošního vyhlášení se stal Granát d.u.v.

Informace o soutěži Tiskový mluvčí roku

Výroční profesní cena Mluvčí roku je udělována každoročně jednotlivci, který v profesním postavení tiskového mluvčího nebo postavení obdobném, kdy přímo a zásadně odpovídá za mediální komunikaci a vytváření mediálního obrazu své instituce, podle názoru hodnotitelů nejvíce projevuje odborné kvality a přispívá k popularizaci profese tiskových mluvčích a etických principů s touto profesí spojených.

Výroční profesní cena je udělována v těchto kategoriích:

 • Mluvčí státních institucí
 • Mluvčí firem
 • Krajští tiskoví mluvčí
 • Cena Anny Veverkové

Pravidla pro udělování výroční ceny Mluvčí roku stanovuje a mění řídící výbor jmenovaný vyhlašovateli. Aktuální pravidla tedy vycházejí z těchto zásad:

 • Za mluvčího je považován ten, kdo přímo a zásadně odpovídá za mediální komunikaci a vytváření mediálního obrazu (bez ohledu na přesný název pracovního zařazení).
 • Výběr a hodnocení kandidátů na udělení Ceny probíhá ve dvou kolech (nominace, vyhlášení).
 • V 1. (nominačním) kole je 200 osobností (50 politiků, 50 manažerů, 50 představitelů PR agentur a 50 mluvčích – členů Českého klubu mluvčích) a téměř 400 novinářů a dalších mediálních odborníků vyzváno k vyslovení názoru, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny.
 • Do 2. kola je nominován nejlepší v každé kategorii, jako čtvrtý vítěz novinářského hlasování a pátým postupujícím je vítěz hlasování veřejnosti v jednotlivých krajích.
 • Ve 2. kole vybere držitele Ceny tzv. čestné kolegium z těchto 5 postupujících.
 • Držitel Ceny je vyhlášen slavnostním způsobem a představen médiím.

Každý rok je vyhlášen nejlepší tiskový mluvčí, který je ohodnocen putovní trofejí. Putovní trofej Mluvčí roku vytvořili specialisté družstva Granát Turnov. Hlásná trouba, která symbolizuje profesi tiskového mluvčího, je tak uměleckou pasířskou prací.

Komora Public Relations pořádá udílení profesní ceny Mluvčí roku ve spolupráci s Českým klubem mluvčích.

Historie soutěže Tiskový mluvčí roku

Historie soutěže sahá do roku 2003, kdy byla poprvé nejlepším tiskovým mluvčím vyhlášena Anna Veverková, bývalá mluvčí vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Annu Veverkovou poté každým rokem následovali Kateřina Beránková, Marek Zeman, Martin Krafl, Dita Fuchsová, Karel Hanzelka, Ondřej Kubala, Jiří Wolf a naposledy v roce 2011 Ivo Mitáček.

V průběhu let a na základě výroku čestného kolegia byly do Síně slávy českých mluvčích uvedeny osobnosti, které se mimořádně zasloužily o rozvoj naší profese. Prvním uvedeným do síně slávy byla v roce 2007 Anna Veverková – Stárková. Poté jí v roce 2008 následoval Martin Švehla a o rok později Ladislav Špaček. Zatím posledním uvedeným tiskovým mluvčím v síni slávy byla v roce 2010 Blanka Kosinová.