Semináře

Aktuální vzdělávací kurzy a semináře:

Seminář Externí komunikace:

Externí komunikace se uskuteční 29. května 2014 v Konferenčním centru GreenPoint v Praze 10.

Akci připravuje Komora PR společně se společností top vision s.r.o., organizátorem odborných fór, seminářů a vzdělávacích kurzů.

Komora Public Relations organizuje odpolední část vzdělávacího semináře Externí komunikace. Workshopy Komory PR – Krizová komunikace a Mediální trénink se skládají z teoretické přednášky nutných obecných znalostí oboru a z praktických případových studií, na kterých si účastník vyzkouší danou problematiku v praxi. Účastníci odpolední části semináře budou rozděleni do dvou skupin a v průběhu se vystřídají. Workshopy Komory Public Relations jsou doplňkovým praktickým vzděláním pro zaměstnance tiskových, reklamních a marketingových oddělení v soukromém sektoru i veřejné správě. Znalosti získané na workshopech pořádaných Komorou Public Relations jsou certifikované.

Workshop Krizová komunikace se skládá z teoretické části, kde se účastníci např. dozví, co je to krize, jak se média chovají, jaké jsou zásady krizové komunikace či jaký je nutný vývoj po krizové události. V rámci workshopu Krizová komunikace se budou diskutovat významné případové studie posledních let, které mají za cíl prakticky připravit účastníky při jejich budoucím řešení těchto situací. Druhý z probíhajících workshopů – Mediální trénink/školení – má za cíl prakticky připravit účastníky na jejich kontakt s médii. Účastníci workshopu se tak dozví, jak správně napsat tiskovou zprávu z teoretického i praktického pohledu, jak komunikovat s novinářem či jak vystupovat na kameru.

Za Komoru PR bude na akci přednášet Jiří Chvojka, Mikoláš Černý a Petr Secký. Mezi dalšími přednášejícími např. jsou Petr Plocek, UniCredit Bank Czech, Republic and Slovakia; Robert Svoboda, Focus agency, s.r.o. či Hedvika Máchová, DOX Prague.

Moderovat bude: Jana Víšková, lektorka a konzultantka v oblasti komunikace

Více informací o celé akce naleznete zde: http://www.topvision.cz/nabidka/fora-a-konference/externi-komunikace/ Více informací také naleznete v přiložené pozvánce.

Přihlašovat se můžete zde: http://www.topvision.cz/nabidka/fora-a-konference/externi-komunikace/prihlaska/#forum

Pro členy Komory PR a jejich partnery platí zvýhodněná cena 5 900 Kč; pro členy PR Starter a studenty pak 3 900 Kč.