Registrace MV ČR

Komora Public Relations je registrována Ministerstvem vnitra pod identifikačním číslem 266 54 709
ze dne 26. 2. 2004.

Hlava I.

Název, postavení a sídlo

1.1.

Název

Komora Public Relations (KoPR)

dále jen „Komora“

1.2.

Komora je sdružením ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

1.3.

Sídlem Komory je Rašínovo nábřeží 68, 120 00, Praha 2

1.4.

Komora je založena na dobu neurčitou.

1.5.

Komora je právnickou osobou.

1.6.

Komora je osobou podle § 15 odst.7, resp.dle § 20 odst.8 zákona o dani z příjmů, tj.je založena za účelem rozvoje oboru Public Relations a dalších komunikačních oborů (jako je Public Affairs, marketing a reklama), informování, motivování a stimulování svých členů, jejich vzdělání a profesionálního rozvoje.