Proč se stát členem

Členství v KoPR vytváří korporacím i jednotlivcům činným v oblasti public relations profesní platformu, jejíž cílem je zviditelnění členů vůči laické i odborné veřejnosti, potenciálním klientům a státní správě. A to nikoli na základě řady svazujících omezení, ale pouze v souladu se schváleným etickým kodexem.

Členství v KoPR poskytuje snadný a ucelený přístup k informacím o vyhlašovaných výběrových řízeních. KoPR je oficiálním partnerem firem připravujících výběrová řízení, centrálně shromažďuje data a předává je svým členům.

Členství v KoPR umožňuje měnit, tvořit a kultivovat charakter českého mediálního prostředí a mediální politiky. KoPR je oficiální platformou pro připomínkování mediální legislativy.

Členství v KoPR zaručuje řadu benefitů především v podobě slev na vybrané služby a produkty.

Členství KoPR v celosvětové asociaci Global Alliance je pro veřejnost a především klienty zárukou kvality a odbornosti členských subjektů.