Představenstvo

Představenstvo je výkonným orgánem Komory Public Relations a je odpovědné Valné hromadě. Představenstvo je skládá z pěti řádných členů volených valnou hromadou tajným hlasováním na období 3 let.

Představenstvo pro funkční období 2012-2014:

Předseda představenstva

Jiří Chvojka

Místopředseda

Mikoláš Černý

Dozorčí rada

Alena Drtinová, Jan Vávra, Jan Charvát