Představení KoPR

Komora Public Relations (KoPR) je dobrovolné profesní sdružení pro společnosti i jednotlivce působící v oboru veřejných vztahů. Cílem je zviditelnění členů vůči laické i odborné veřejnosti, potenciálním klientům a státní správě. A to nikoli na základě řady svazujících omezení, ale pouze v souladu se schváleným etickým kodexem.

KoPR je mezinárodně uznanou institucí díky vstupu do celosvětové Global Alliance.

Členství v KoPR je doklad kvality a odbornosti.