Členové

Členství v KoPR je dobrovolné, vytváří podmínky pro rozvoj v mnoha oblastech public relations a poskytuje řadu výhod. Členové přispívají na chod Komory PR jednou ročně členským poplatkem. Příspěvky pokrývají náklady spojené s administrativou KoPR, organizací vzdělávacích seminářů a ankety Mluvčí roku.