Aktivity

Souhrn aktivit Komory Public Relations:

Komunikace s členy

Komora Public Relations je profesní sdružení agentur i jednotlivců v oblasti Public Relations. Komunikace a intenzivní spolupráce s našimi členy je jednou z hlavních priorit. Komora PR působí na bázi think-tank; členové se schází několikrát do roka a diskutují jak další rozvoj samotné Komory PR, tak rozvoj oblasti PR, marketingu a reklamy.

Organizace a vyhlašování anket a kvalitativních soutěží

Komora Public Relations organizuje anketu Firemní médium roku, kde oceňuje ta nejlepší média firem a organizací z veřejného i soukromého sektoru. Komora PR také, spolu s Klubem tiskových mluvčích, organizuje soutěž Tiskový mluvčí roku a vyhlašuje tak nejlepšího tiskového mluvčího za daný rok.

Mediální počin měsíce

Komora Public Relations každý měsíc vyhlašuje nejzajímavější mediální počin měsíce. Hlasovat může každý na webových stránkách Komory PR v sekci mediální počin měsíce.

Organizace vzdělávacích kurzů a vzdělávání

Komora Public Relations organizuje pravidelné semináře na tématiku PR, marketingu a reklamy. V minulosti Komora PR připravila seminář o aktivním využití sociálních médií se zaměřením na Facebook, soubor seminářů PR Standard, či semináře politického marketingu a snažila se tak rozšiřovat praktické i teoretické vědomosti profesionálů i začínajících v oblasti veřejných vztahů a komunikace.

Rady a poradenství v oblasti Public Relations

Komora Public Relations poskytuje poradenství v oblasti PR, marketingu a vzdělávání.

Aktuality

Komora Public Relations monitoruje ta nejzajímavější média v oblasti PR a marketingu a pravidelně přináší svým členům informace, novinky a výběrová řízení v této oblasti ve formě měsíčního newslettru.

PR Starter

Komora Public Relations pracuje s mladými profesionály a absolventy v oboru. Sekce PR Starter Komory PR sdružuje mladé začínající profesionály a nabízí jim vzdělávací kurzy a informační podporu v začátcích jejich profesní dráhy.

Rozvoj Public Relations

Komora Public Relations aktivně pracuje na profesním rozvoji a rozvoji transparentnosti, morálních a etických zásad v odvětví Public Relations, marketingu a reklamy. Členství v Komoře Public Relations je podmíněno přijetím etického kodexu, který slouží k vytyčení těchto zásad.