Mediální počin roku: první ročník výroční ceny ankety Mediální počin měsíce

Speciální kategorie ankety Firemní medium roku 2014

V tomto roce vyhlašuje Komora Public Relations již 10. ročník ankety Firemní médium roku. Tato anketa je hodnocením kvality komunikace segmentu propagačních časopisů, internetových stránek a dalších komunikačních nástrojů, které v České republice používají organizace všech typů k oslovení svých zákazníků nebo zaměstnanců.

Při příležitosti jubilejního ročníku se Komora PR rozhodla zorganizovat první ročník výroční ceny Mediální počin, která je hodnocením výherců jednotlivých měsíčních kol této ankety v domácí a zahraniční kategorii.

O vítězi toho nejlepšího domácího a zahraničního mediálního počinu roku může hlasovat každý na webových stránkách Komory PR v sekci Mediální počin měsíce. Cílem této ankety je zvýšení zájmu veřejnosti o public relations v České republice.

Registrace:

Do finálového kola ankety jsou nominováni vítězové domácí a zahraniční kategorie z jednotlivých měsíčních kol. Hlasování o nejlepší domácí a zahraniční počiny probíhá on-line formou na stránkách Komory Public Relations pod odkazem http://www.komorapr.cz/medialni-pocin-mesice

Do finálového kola ankety je ale možné nominovat další mediální počiny z jednotlivých měsíců v obou kategoriích

Nominovat mediální počiny může každý prostřednictvím info@komorapr.cz .

Nominace musí obsahovat:

• Titulek

• Stručný obsah článku

• Datum a místo publikace

• Médium publikace

• Odkaz nebo kopii příslušné nominace

Registrace mediální počinů se uzavírá 8. prosince 2014. Další nominované mediální počiny posoudí odborná porota.

Kritéria hodnocení:

Anketa Mediální počin roku je hodnocena následovně:

Veřejností formou on-line hlasování na stránkách Komory Public Relations, pod odkazem (nominace budou zveřejněny 8. prosince 2014):

http://www.komorapr.cz/medialni-pocin-mesice

Každý hlasující může dát jeden preferenční hlas.

Odbornou porotou ankety Firemní medium roku:

Porotci z řad specialistů v oblasti komunikace budou posuzovat důvěryhodnost, strukturu a jazykovou úroveň obsahu, kompozici, kontext, nápad a případné grafické zpracování všech nominovaných mediálních počinů.

a) Titulek

• Nápad

• Provázanost s obsahem

• Provázanost s textem

• Celkový dojem

a) Obsah a obsahová struktura

• Struktura webu

• Obsahová náplň

• Obsahová struktura

• Celkový dojem

b) Textová vybavenost

• Textová vybavenost

• Gramatické chyby

• Provázanost s titulkem

• Logické uspořádání textu

• Celkový dojem

c) Důvěryhodnost

• Provázanost s reklamou/účel článku

• Nápad

• Spolupráce na přípravě / realizaci

• Celkový dojem

d) Provázanost s marketingovými nástroji

• Celková provázanost

Vyhlášení:

Vyhlášení prvního ročníku ankety Mediální počin proběhne společně se slavnostním vyhlášením výsledků ankety Firemní medium roku. Slavnostní vyhlášení ankety je plánováno na první polovinu prosince 2014.

Cena:

Vítěz soutěže (autor a mediální dům) je oprávněn uvádět na svých webových a dalších propagačních materiálech certifikát Mediální počin roku.

Vítěz soutěže dostane zlatý certifikát/plaketu Mediální počin roku