Firemní médium roku 2014: Jubilejní 10. ročník ankety!

Letos vyhlašuje Komora Public Relations již 10. ročník ankety Firemní médium roku, která je hodnocením kvality komunikace segmentu propagačních časopisů, internetových stránek a dalších komunikačních nástrojů, které v České republice používají organizace všech typů k oslovení svých zákazníků nebo zaměstnanců.

Při příležitosti jubilejního ročníku se Komora PR rozhodla poprvé v historii ankety zorganizovat předkolo, kde odborná porota zhodnotila turistické weby provozované krajskými městy v České republice a také, v rámci hlavního kola ankety, vyhlásit novou kategorii Sociální média a první ročník ankety Mediální počin, kterou Komora Public Relations pravidelně každý měsíc vyhlašuje.

Mimo tyto speciální kategorie vyhlašované k 10. výročí ankety Firemní médium roku, se firmy a organizace ze soukromého i veřejného sektoru mohou přihlásit do následujících kategorií – Tiskovina, Výroční zpráva, Internet a Studentské médium.

Každá tato kategorie má své podkategorie; tiskovina se dělí na firemní tiskovinu, tiskovinu neziskového sektoru a tiskovinu veřejné a státní správy. Kategorie výroční zpráva se dělí na firemní výroční zprávu, výroční zprávu veřejného sektoru a zprávu neziskového sektoru. Internet pak na www stránky, E-letter a Videopropagace.

Do kategorie Studentské médium se může přihlásit jakýkoliv studentský subjekt se svým médiem.

Firemní média jsou hodnocena porotci z řad specialistů v oblasti komunikace, kteří posuzují komunikativnost, důvěryhodnost, strukturu a jazykovou úroveň obsahu, kompozici, úroveň výtvarného sdělení, kontext se soudobým výtvarným trendem, typografii, práci s fotografiemi a ilustracemi.

Vítěz v každé kategorii je oprávněn používat certifikát, logo a titul Firemní médium roku ve svých propagačních materiálech.

Kategorie:

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

1. Tiskovina

a. Firemní tiskovina

i. B2B komunikace

ii. B2C komunikace

iii. Interní komunikace

b. Tiskovina neziskového sektoru

c. Tiskovina veřejné správy

2. Výroční zpráva

a. Firemní výroční zpráva

b. Výroční zpráva neziskového sektoru

3. Výroční zpráva veřejné správy

4. Internet

5. WWW stránky

6. E-letter (newsletter, bulletin, reklamní sdělení)

7. Videopropagace

8. Sociální média (propagace na sociálních médiích)

9. Studentské médium

10. Mediální počin

 

Kritéria hodnocení:

Porotci z řad specialistů v oblasti komunikace budou posuzovat komunikativnost, důvěryhodnost, strukturu a jazykovou úroveň obsahu, kompozici, úroveň výtvarného sdělení, kontext se soudobým výtvarným trendem, typografii, práci s fotografiemi a ilustracemi.

a) Tiskoviny a výroční zpráva

• Textová vybavenost

• Grafická úprava

• Titulní strana

• Celkový dojem

b) Internet – www stránky

• Struktura webu

• Obsahová náplň

• Grafické zpracování

• Celkový dojem

c) Internet – e-letter, sociální sítě

• Nápad

• Textová vybavenost

• Grafická úprava

• Celkový dojem

d) Internet – videopropagace

• Nápad

• Scénář

• Režijní zpracování

• Celkový dojem

e) Sociální média

• Aplikovaná sociální média ve vztahu ke stránce/produktu

• Využití sociálních médií (funkce, aplikace apod.)

• Grafická úprava

• PR/reklamní kampaň na sociálních médií

• Komunikace skrze sociální média

• Textová vybavenost

• Celkový dojem

f) Studentské medium

• Nápad

• Spolupráce na přípravě / realizaci se studenty

• Grafické zpracování

• Celkový dojem

g) Mediální počin

• Titulek

• Textová vybavenost

• Obsah a obsahová náplň

• Provázanost s reklamou a marketingovými nástroji

• Celkový dojem

Registrace:

Registrace probíhá od 3.11.2014 do 8.12.2014

Registraci je možno uskutečnit prostřednictvím formuláře na webu http://www.komorapr.cz/firemni-medium-roku

Všechna soutěžní média musí být zaslána v požadovaném formátu počtu výtisků/kusů (v případě tiskovin a výroční zprávy) na adresu:

Komora Public Relations, U Vorlíků 3, 160 00 Praha 6.

Vyhlášení:

Oborná porota bude všechna přihlášená média hodnotit v průběhu měsíce listopadu. Slavnostní vyhlášení ankety je plánováno na začátek prosince 2014.

Vítěz soutěže je oprávněn používat certifikát, logo a titul Firemní médium roku ve svých propagačních materiálech.

Registrační zaslání materiálu k hodnocení:

Kategorie „Tiskoviny“

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním tří po sobě jdoucích výtisku (3 ks od každého, tj. celkem 9ks) na adresu uvedenou níže.

Kategorie „Výroční zpráva“

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním tří kopií výroční zprávy za rok 2013 na adresu uvedenou níže.

Kategorie „Internet“

www stránky

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním linku na www stránky určené k hodnocení

E-letter

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním linku na www stránky určené k hodnocení

Sociální sítě

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním linku a povolením přístupu na sociální síť určenou k hodnocení

Videopropagace

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním videoukázky na DVD nosiči, případně linku na video určené k hodnocení

Kategorie „Studentské médium“

 • Registrace do kategorie je podmíněna zasláním dokumentu „představení projektu“ a ukázky studentského média (na CD). V případě tištěných materiálů prosíme o tři kopie od každého výtisku.

 

Adresa: U Vorlíků 3, Praha 6 – Bubeneč, 160 00, Česká Republika.

Registrační poplatek:

Kategorie „Tiskoviny, Výroční zpráva, Internet“

 • 2.750 Kč zařazení jednoho média do hodnocení
 • 4.250 Kč zařazení dvou médií do hodnocení
 • 5.000 Kč zařazení tří a více médií do hodnocení

Kategorie „Studentské médium“

 • 500 Kč zařazení jednoho média do hodnocení

Sleva pro média přihlášená z oblasti státní a veřejné správy či neziskového sektoru ve výši 20%!