Komora Public Relations připravuje vzdělávací a informační akce. Komora PR připravuje krátký seminář na téma Sociální média, panelovou diskuzi na téma Změny vlastníků médií a také celodenní konferenci na téma Energetika z pohledu PR a komunikace. Poslední akcí tohoto roku bude vyhlášení 10. ročníku ankety Firemní médium roku.