Mezinárodní konference „BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Prague 2014“ s mottem LEPŠÍ MĚSTA PRO LEPŠÍ ŽIVOT je určena pro starosty největších světových měst neboť oni jediní jsou schopni jednoduchým rozhodnutím na životě místního obyvatelstva něco změnit. Hlavním tématem konference je „Snížení hluku a znečištění ovzduší ve městech s cílem zlepšit zdraví obyvatelstva“.

Mezinárodní konference „BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Prague 2014“ bude zahájena v pondělí 12. května v 10.00 hodin v Paláci Žofín. Na úvod konference vystoupí např. místopředseda poslanecké sněmovny JUDr. Vojtěch Filip nebo starosta Prahy 1 Ing. Oldřich Lomecký. Následovat budou debaty u kulatého stolu, kde budou zástupci zúčastněných zemí diskutovat na různá témata týkající se snížení hluku a znečištění ovzduší ve městech.

Mezinárodní konference „BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Prague 2014“ si vytyčila za cíl rovnocenný boj se stavem životního prostředí ve městech zahájit a dlouhodobě jej vést. Ta tam je doba vědeckých a politických „vizionářských“ deklarací o dosažitelných cílech za 100 let. Domníváme se, že dnes každého zajímá období v maximálním horizontu jeho vlastního života, spíš příštího roku.

Mezinárodní konferenci „BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Prague 2014“ podpořili:

– Senát Parlamentu České republiky

– Svaz měst a obcí České republiky

– Hlavní město Praha

– Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

– Ministerstvo dopravy České republiky

– Ministerstvo životního prostředí České republiky

– Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

– Česká obchodní podpora Agentura CzechTrade

– Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

– České vysoké učení technické v Praze

– Akademie věd České republiky

– Univerzita Karlova v Praze

– Český svaz vědeckotechnických společností

– Technická univerzita v Brně

– Národní Hluk observatoř v České republice

V současné době účast na konferenci „BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Prague 2014“ přislíbilo 65 starostů největších světových měst jako např. Stockholm, Istanbul, Bangkok, Rio de Janeiro, Moscow, Kabul a další.

Máme na světě tisíc velkých měst a každé si jde svou vlastní cestou. Cestou tisíců pokusů a tisíců omylů. Díky mezinárodní konferenci „BETTER CITIES FOR BETTER LIFE Prague 2014“ si starostové největších světových měst vymění své zkušenosti a výrazně tak posunou problematiku snižování hluku a znečištění ovzduší ve městech k lepším zítřkům.