PR Landscape hodnotí a definuje významné společnosti, reprezentující organizace, prostředky komunikace a také regulatorní mechanismy a nástroje pro kontrolu médií v České republice. PR Landscape byl publikován na stránkách mezinárodní organizace Global Alliance a zpráva o jeho vydání byla rozeslána více jak 40 členům této asociace a stovkám spolupracujících partnerů po celém světě. Česká republika se prostřednictvím Komory Public Relations řadí mezi 25 předních zemí světa, které takové shrnutí současného stavu oboru PR a komunikace v posledních letech vydaly.

„Zahraniční PR agentuře, komunikačnímu odborníkovi, novináři či pouze nadšenci v oboru Public Relations jsme se snažili zprostředkovat nejdůležitější a co možná nejpřesnější informace o současné situaci tohoto oboru v České republice, významných médiích a také potřebné nebo naopak svazující regulaci, která na tento obor dopadá. Dokument je výsledkem několikaměsíční práce celého týmu Komory Public Relations a odpovědných osob organizace Global Alliance.“ říká předseda představenstva Komory PR Jiří Chvojka.

„Dokument je psaný v angličtině a je volně stažitelný pro veřejnost. Komora Public Relations tím tak plní jeden ze svých dlouhodobých cílů – zvyšovat povědomí veřejnosti i odborné veřejnosti o public relations a souvisejících komunikačních oborech” dodává Jiří Chvojka, předseda představenstva Komory PR.

PR Landscape je historickým, politickým, ekonomickým a kulturním shrnutím segmentu komunikace a PR příslušné země. Tento výzkum organizuje mezinárodní organizace Global Alliance sdružující odborníky a asociace v oboru PR a komunikace. Cílem Global Alliance je zvyšovat profesní standardy a podíl znalostí ve prospěch svých členů a veřejnosti. Komora Public Relations je jediným zástupcem České republiky v této organizaci.