Komora Public Relations si Vás dovoluje pozvat na konferenci BETTER CITIES FOR BETTER LIFE.

BETTER CITIES FOR BETTER LIFE je mezinárodní konferencí starostů velkých měst z celého světa, jež se v Praze setkají ve dnech 12.-14. května.

Událost bude velkou příležitostí k seznámení s vedením mnoha desítek radnic, což českým exportérům umožní nejkratší cestou vstoupit na nové trhy. Projednávanými tématy budou praktické způsoby při snižování hluku, znečištění ovzduší a ochrany vod ve městech, nejnověji je zájem řešit také problematiku odpadového hospodářství. Mezi hlavními partnery a spoluorganizátory akce jsou: Senát Parlamentu České republiky, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Svaz měst a obcí České republiky, Hlavní město Praha, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Ministerstvo dopravy České republiky, Ministerstvo životního prostředí České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Česká obchodní podpora Agentura CzechTrade, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, České vysoké učení technické v Praze, Akademie věd České republiky, Univerzita Karlova v Praze, Český svaz vědeckotechnických společností či Technická univerzita v Brně. Komora Public Relations se zařadila mezi hlavní partnery této akci; Komora Public Relations akci mediálně zastřeší a bude akci propagovat přes své partnery a komunikační kanály.