Uspět na trhu znamená, mimo jiné, umět velmi dobře komunikovat všemi dostupnými prostředky. Téměř bez výjimky dnes platí, že jakákoliv firma nebo instituce musí být schopná ve stejné chvíli dobře komunikovat dovnitř společnosti se svými zaměstnanci, stejně tak jako komunikovat navenek se svými zákazníky a partnery a také se efektně a kvalitně vymezovat vůči své konkurenci. Dnes ovšem také platí, že každý typ této komunikace a okruh příjemců informací má svůj vlastní komunikační kanál a prostředek, který se zásadně liší svým obsahem, grafickým zpracováním, strukturou či formou komunikativnosti dané skupině. Kvalita všech atributů a detailů těchto kanálů je tedy klíčem k požadovanému úspěchu.

Anketa Firemní médium roku, kterou Komora Public Relations pořádá, již devátým rokem hodnotí kvality komunikace segmentu propagačních časopisů, internetových stránek a dalších komunikačních nástrojů, které v České republice používají organizace všech typů právě k oslovení svých zákazníků, zaměstnanců nebo partnerů.

Historie této soutěže sahá do roku 2002 a mezi prvními účastníky a nejlépe ohodnocenými médii byli společnosti jako například T-Mobile CZ se svým Impulsem a unikátním intranetem, Metrostav a.s. s novinami Metrostav a časopisem Profil, či Západočeská energetika nebo společnost Karosa se svými www stránkami. Od samého počátku, je hlavním cílem ankety umožnit firmám a organizacím ze soukromého i veřejného sektoru soutěžit se svými médii, ovšem nejenom vyhrát, ale hlavně nechat si svá média ohodnotit odbornou porotou a dozvědět se, kde jsou případné mezery a co je nutné napravit, aby byl tížený výsledek co možná nejlepší.

V letošním ročníku vypsala Komory Public Relations následující kategorie, ve kterých mohou firmy a instituce soukromého a veřejného sektoru se svými médii soutěžit. Hlavními kategoriemi jsou; Tiskovina, Výroční zpráva, Internet a Studentské médium, které se pak dělí do svých podkategorií; tiskovina se dělí na firemní tiskovinu, tiskovinu neziskového sektoru a tiskovinu veřejné a státní správy; kategorie výroční zpráva se dělí na firemní výroční zprávu, výroční zprávu veřejného sektoru a zprávu neziskového sektoru; internet pak na www stránky, E-letter, sociální sítě a videopropagace. Do kategorie Studentské médium se může přihlásit jakýkoliv studentský subjekt se svým médiem.

Vítěz soutěže je oprávněn používat certifikát, logo a titul Firemní médium roku ve svých propagačních materiálech a ukázat tak svým zaměstnancům, partnerům, zákazníkům či konkurentům, že jeho médium je opravdu to nejlepší.

Registrace probíhá od 12.4. do 31.5.2013 a přihlašovat se můžete on-line na našich webových stránkách.

Více informací o celé anketě naleznete zde.