Každý den téměř každý z nás používá nejrůznější formy komunikace. Verbální, neverbální, formální, neformální, horizontální, vertikální či interní nebo externí. V obchodním a institucionálním měřítku se ovšem asi nejvíce komunikuje interně a externě, tedy alespoň co do komunikace mezi zaměstnanci, mezi obchodními partnery a zákazníky. Obě formy komunikace jsou velmi významné a k dosažení vytyčených a daných úspěchů je potřeba je umět velmi dobře ovládat. Kvalitní externí komunikace je v dnešním světě, kde úspěch záleží na mnoha navzájem propojených faktorech, nutnou součástí každé dobře fungující firmy a instituce. Dobře komunikovat navenek se svými zákazníky, partnery, konkurenty a dalšími firmami a institucemi je ovšem alchymistickým uměním, které vyžaduje neustálé vzdělávání a sledování novinek a nových trendů.

Externí komunikace – Efektivní PR a vztahy s médii, tedy setkání s osobnostmi z PR je jedním z prostředků k načerpání nových informací a trendů v této oblasti. Odborné fórum Externí komunikace otevírá dveře živým příběhům s prožitky úspěchů i neúspěchů a nabízí možnost nahlédnout do kuchyně zkušených PR manažerů. Posláním fóra je vytvoření prostoru pro potřebné impulsy k nalezení Vaší vlastní cesty k srdci zákazníků, partnerů či veřejnosti, zprostředkovat zkušenosti, názory a projekty optimálního fungování externí komunikace s důrazem na aktuální změny a dění ve společnostech.

Minulé ročníky slibovaly kvalitní program, známé a zkušené přednášející a kvalitní diskuze. Letošní ročník slibuje ještě více; široká škála témat a okruhů nejenom k diskuzi střídá vysoký počet přednášejících z významných a zkušených firem na trhu. Účastníci semináře se tak dozví, jak pracovat s informacemi a jaké jsou nejběžnější strategie nejenom v domácím a lokálním prostředí, ale co jsou také poslední světové trendy v tomto oboru. Komunikace negativní události je jednou z nejtěžších, ovšem nejčastějších forem externí komunikace. Přednášející na případových studiích ukáží, jak nejlépe a správně takovéto situace komunikovat. Externí komunikace je komunikací, ve které zásadní roli hraje čas a rychlost, ovšem se zachováním kvality a ne příliš vysokých emocí. Část semináře tedy bude věnována i načasování komunikace navenek. Novináři a reportéři nejrůznějších médií hrají v externí komunikaci velkou roli; jsou totiž velmi často hlavními příjemci, zejména pokud se jedná o státní instituce a velké firmy. Správně komunikovat s novináři a vůbec s celým tímto sektorem je tak jedním z klíčových témat semináře. Vystupující budou účastníky také informovat o způsobech politické komunikace a komunikace s veřejným a státním sektorem. Exkluzivní host Marek Pražák pak ukáže případovou studii PR prezidentské kampaně: Karel for President.

Přednášející těchto a dalších témat jsou zástupci firem jako je např. Pivovary Staropramen, České aerolinie, ŠKODA AUTO, T-Mobile, ČSOB, ČEZ a Hospodářské noviny.

Moderování se ujme Jana Víšková, lektorka a konzultantka v oblasti komunikace.

Komora Public Relations si Vás jako mediální partner dovoluje na toto odborné fórum pozvat. Vzdělávací program se uskuteční 30. května 2012 v Konferenčním centru GreenPoint v Praze.

Akci pořádá společnost top vision s.r.o. , organizátor odborných fór, seminářů a vzdělávacích kurzů.

Přihlášku spolu s kompletním programem naleznete zde. Přihlašovat se můžete i on-line zde.

Těšíme se na setkání!