Event Management Forum – k srdci zákazníků, partnerů, veřejnosti i zaměstnanců.

Eventy – společenské, sportovní, kulturní a jiné akce – zažívají v poslední době výrazný propad. Ekonomika stále prochází obdobím krize a úsporná opatření ze všech možných stran mající vliv na obraty a profity společností logicky vedou ke snižování výdajů na takovéto akce. Revoluce sociálních médií a nové on-line komunikační nástroje eventům také zrovna nepřejí. V době, kdy se skoro vše vyřizuje pomocí emailů či jinou elektronickou komunikační podobou, v době, kdy se kontakt se zákazníkem přesouvá z osobního na on-line a v době, kdy se pro zaměstnance vytváří nejrůznější interní komunikační kanály, se nabízí jen velmi málo příležitostí pro navázání osobních kontaktů.

Žijeme v rychlém a hektickém světě, kdy osobní setkání a kontakt ztrácí důležitost a kde event management často bývá odsouván na druhou kolej.

Event management ovšem rozhodně na druhou kolej nepatří; jeho důležitost nesmí být podceňována. Osobní kontakt, hlavně pak v oblastech vlivu na vázání zákazníků, partnerů a zaměstnanců, je klíčem k úspěchu ke zdokonalování produktů, služeb a ke zvýšení profitu společnosti. Event Management Forum Vám nabízí jedinečnou příležitost pro setkání se s marketingovými a PR manažery a dalšími odborníky, kteří si uvědomují rostoucí hodnoty této sféry a její celou potřebu. Event Management Forum Vám nabízí možnost vyslechnout si inspirující příběhy těchto specialistů a také možnost seznámit se s novými trendy v této oblasti.

Účastníci celého semináře se budou s informacemi seznamovat zejména formou analýzy případových studií. Mezi hlavními tématy budou eventy pro obchodní partnery, akce pro klienty a zaměstnance, či dětské eventy. Detailně se pak vystupující zaměří na gala večery a outdoorové akce. Jedním z přednáškových bloků bude rovněž i téma Jak použít celofiremní eventy jako nástroj interní komunikace. Díky ekonomickým tlakům v celém segmentu bude podstatná část celého semináře věnována tématu „Peníze až na prvním místě“, tedy novinkám, tipům a trikům v pořádání eventů. V neposlední řadě přednášející představí své předešlé a realizované konkrétní projekty.

Celé odborné fórum je vedeno profesionály z praxe z velkých a významných firem. V letošním ročníků vystoupí Kamila Černohorská, Team Leader Internal Communication, Vodafone; Hana Čerychová, Event Manager, LMC; Roman Frkous, Siemens; Lucie Jarolímková, Internal Communication Manager, Zentiva Czech Republic and Slovakia; Lucia Machilová, PR & Event Specialist, IKEA Česká republika a Slovensko; Hana Salajková, manažerka vnitřní komunikace, ČEZ či Lucie Vančurová, působící na pozici Specialist Event Manager v Raiffeisenbank.

Komora Public Relations si Vás jako mediální partner dovoluje na toto odborné fórum pozvat. Vzdělávací program se uskuteční 28. března 2013 v Konferenčním centru GreenPoint v Praze.

Akci pořádá společnost top vision s.r.o. , organizátor odborných fór, seminářů a vzdělávacích kurzů.

Přihlášku spolu s kompletním programem naleznete zde. Přihlašovat se můžete i on-line zde.

Těšíme se na setkání!