Čím dál tím více státu Evropské unie, nevyjímaje Českou republiku, v poslední době zmítá hospodářská, sociální a do jisté míry i politická krize. Ekonomika stagnuje, daně se zvyšují, příjmy domácností klesají a výdaje se zvyšují a lidé protestují, že vlády zemí reagují pomalu či špatně. Téměř každá hluboká ekonomická krize má tedy jedno společné – často se přelévá do sociální a politické. Situace ve státě se pak stává začarovaným kruhem, ze kterého vede často velmi trnitá, dlouhá a složitá cesta.

Historie nám ukazuje, že v každé krizi – nehledě významu – a rozvinuté demokratické společnosti je potřeba dialogu a otevřené konstruktivní diskuze.

Strategické fórum se každým rokem stává místem takovýchto dialogů a otevřených, konstruktivních a inovativních diskuzí s více než stovkou významných osobností podnikatelské a politické sféry.

Posláním celého fóra je tak reflektovat úspěchy a neúspěchy domácích firem, podělit se o manažerské zkušenosti uznávaných leadrů a otevřít diskuzi špičkových manažerů nad novými možnostmi, kreativními vizemi a impulsy pro rozvoj svůj, svých společností a své země – České republiky.

Celý program letošního Strategického fóra si tedy dává za svůj cíl najít pozitivní výhledy a budoucí možné řešení současné situace. Hlavním heslem je tedy ANO – chci, jde to, vím jak a je kde.

Celá Evropa v posledních dnech vyhlašovala a vyhlašuje stávky kvůli fenoménu zvaném úsporné opatření, který se týká všech a to téměř bez výjimky. Protestující často vykřikují hesla, že takováto úsporná opatření ničí ekonomiku států, výzkum, inovace a obecný růst. Vystupující Strategického fóra ukáží, že pokud „se chce“, tak s takovými úsporami vycházet jde a to i se zvyšováním flexibility. Ukáží také, jak krize zvyšuje inovace, progres a kreativitu. Jeden z celých bloků je právě věnován heslu „vím jak“ – Inovace díky/kvůli krizi. Vystupující se také podívají na novinky v ekonomických výhledech a možné reformy, které nás z krize mohou vyvést. Experti Strategického fóra pak zhodnotí makroekonomický výhled Eurozóny. V efektivní boji s krizí je potřeba se poučit dalšími možnými příklady z jiných odvětví a zemí. Přednášející „vědí kde“ a jedním z témat tedy budou – Cesty, činy a vítězství v zahraničí. V neposlední řadě se účastníci budou věnovat politické stabilitě a politickým tématům, zejména pak přímé volbě prezidenta a to s jedním z hlavních kandidátů Janem Fischerem.

Mezi hlavními vystupujícími v tomto ročníku budou Zdeněk Tůma Financial Services – KPMG Česká republika, Jan Mühlfeit Chairman Europe – MICROSOFT, Jan Jedlička výkonný ředitel UNITED BAKERIES a.s, Jiří Kysela generální ředitel DELL Computer s.r.o., Karolína Topolová generální ředitelka AAA AUTO a.s., Pavel Zima generální ředitel Seznam.cz, a.s., Leoš Novotný zakladatel a generální ředitel LEO Express, s.r.o., Martin Kuba, ministr průmyslu a obchodu České Republiky a již zmíněný Jan Fischer – kandidát na prezidenta České republiky.

Akci pořádá společnost top vision s.r.o. , organizátor odborných fór, seminářů a vzdělávacích kurzů. Záštitu nad celou akcí převzal předseda vlády České republiky RNDr. Petr Nečas.

Přihlášku spolu s kompletním programem naleznete zde. Přihlašovat se můžete i on-line zde.