Komora PR a Anglo-americká vysoká škola uspořádaly ucelený soubor přednášek, seminářů a workshopů, nazvaný Podzimní škola PR, marketingu a reklamy.

Účastníci složení z národností z celého světa prošli třemi dny intenzivních vzdělávacích seminářů, které byly v anglickém jazyce vyučovány profesionály z oboru PR, žurnalistiky a komunikací. V rámci dvoudenního workshopu pak účastníci vytvářeli strategii propagace projektu srdíčkových nálepek pro charitativní organizaci Život dětem a dále strategii kampaně zaměřenou na zvýšení počtu cestujících pro Dopravní podnik hlavního města Prahy. Úspěšní absolventi obdrželi nejen mezinárodní certifikát, ale i, a to vůbec poprvé, 6 ECTS studijních kreditů. Na závěr celého týdne vyhlásila odborná porota složená ze zástupců Komory Public Relations, Anglo-americké vysoké školy a zástupců organizací nejlepší projekty obou workshopů. Výherci workshopu pro nadaci Život dětem byli vyhlášeni Elene Amiridze, Gulsana Karbayeva, Kamila Sapasheva, Aibatyr Bekbulato a výherci workshopu pro Dopravní podnik hlavního města Prahy Jana Táborská, Veronika Matlochová, Julie Hlaváčová a Barbora Doleželová. Obě skupiny dostaly možnost ve svých projektech pokračovat a vstoupit do výběrových řízení na dané kampaně.

Komora Public Relations se tak i díky tomuto projektu posunula dál ke svému cíli, kterým je zvyšovat vzdělanost odborné i neodborné veřejnosti v PR, marketingu a reklamě, a tak přispět ke zvýšení obecné kvality těchto oborů.

„Entusiasmus, přirozená soutěživost a mladá dravost po úspěchu přinesly nové nápady na propagaci projektu Život dětem a zajímavé podněty na zvýšení atraktivity městské hromadné dopravy hlavního města Prahy. Jsme rádi, že celý projekt ukázal, že na kvalitních vysokých školách jsou kvalitní studenti, kteří jsou schopni se vzdělávat a na základě získaných vědomostí přijít s inovativními a nekonvenčními nápady. Ve svém snažení o zkvalitnění oborou budeme i nadále pokračovat. V návaznosti na úspěch projektu budeme dále spolupracovat s Anglo-americkou vysokou školou – již nyní připravujeme nové projekty na jaro příštího roku“ řekl Jiří Chvojka, předseda představenstva Komory PR.

Podzimní škola PR, marketingu a reklamy byla dosud největší vzdělávací projekt v historii Komory Public Relations.

Mediální partnerem celého týdne byla společnost Studenta Media s.r.o. a MMPortal.cz