Praha (2.května 2012). Komora Public Relations si zvolila nové vedení na funkční období 2012-2014.

Volba proběhla mezi přítomnými členy valné hromady Komory Public Relations v prostorách hotelu Fusion Prague 2. května 2012. Volby představenstva Komory PR probíhaly na následující pozice: předseda představenstva, místopředseda představenstva a dozorčí rada.

Novým předsedou představenstva se stal Jiří Chvojka, místopředsedou představenstva pak Mikoláš Černý. Pozice dozorčí rady, složené ze tří členů, budou v novém funkčním období zastávat Alena Drtinová, Jan Charvát a Jan Vávra.

,,Komora Public Relations bude mít v tomto funkčním období hlavní cíle v oblasti vzdělávání a kvality. Představenstvo si uvědomuje svou úlohu nejenom v dosažení těchto úkolů, ale také v intenzivnější spolupráci s členskou základnou a dalším směřování Komory PR. Čeká nás spoustu tvrdé, ale velmi zajímavé a tvůrčí činnosti, která přispěje k cílům Komory; rozvoji etiky a profesních standard v odvětví Public Relations.´´ říká Jiří Chvojka, nový předseda představenstva na funkční období 2012 – 2014.