Vyhlašovatelé výroční profesní ceny Mluvčí roku uzavřeli první kolo letošního 8. ročníku. Hodnotitelé z řad politiků, podnikatelů, novinářů i veřejnosti vybrali 5 mluvčích, kteří postupují do dalšího kola. V něm čestné kolegium vybere absolutního vítěze, který obdrží titul Mluvčí roku 2010.

Za jednotlivé kategorie postupují:

• ústřední orgány státní správy: Roman PROROK (Vláda ČR)

• veřejná správa: Jiří WOLF (Magistrát hlavního města Prahy)

• komerční organizace a další subjekty: Michaela LAGRONOVÁ (Letiště Praha)

• dle hlasování veřejnosti: Martin ŠALEK (Městská část Praha 6)

• dle hlasování novinářů: Denisa KAPITÁNČÍKOVÁ (Městská policie Brno).

Slavnostní vyhlášení profesní ceny Mluvčí roku se uskuteční 17. 3. 2010 od 13 hod. ve Velké zasedací síni Zastupitelstva hlavního města Prahy (budova MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1). Vyhlášení je veřejnosti přístupné.

Cenu Mluvčí roku vyhlašují každoročně Český klub mluvčích a Komora Public Relations (KoPR). Jejím smyslem je ocenit toho mluvčího, který v minulém roce podle názoru hodnotitelů nejvíce ze všech mluvčích projevil odborné kvality a přispěl k popularizaci této profese a etických principů s ní spojených.

Celkové hodnocení probíhá ve dvou kolech. První kolo je nominační – do jednotli-vých výše uvedených kategorií volí své kandidáty skupina 50 politiků, skupina 50 ma-nažerů, představitelé členských organizací Komory PR a členové Českého klubu mluv-čích. Zvláštní hlasování kategorie patří hlasování novinářů (na 500 oslovených) a ve-řejnosti (letos na 30 tisíc hlasů).

Ve druhém kole vybírá absolutního vítěze z 5 nominovaných tzv. čestné kolegium, složené z osobností, které se v minulosti významně zasloužily o popularizaci a rozvoj profese mluvčích. Členy kolegia jsou např. Michal Donath, Milan Kašík, Vadim Petrov, Ladislav Špaček, Martin Švehla, Petr Žantovský a další osobnosti.

Kromě hlavní ceny Mluvčí roku 2010 je každoročně udělována i tzv. Němá barikáda – anticena pro nejméně oblíbeného mluvčího.

Čestné kolegium má také každoročně právo rozhodnout o uvedení jedné osoby do tzv. Síně slávy mluvčích (jejími členy jsou Anna Veverková, Martin Švehla a Ladislav Špaček).

Výjimečnému profesnímu činu mluvčích, který zásadně a dlouhodobě ovlivnil mediální obraz zastupované instituce nebo názor veřejnosti na profesi mluvčích může být udě-len titul Mistrovský kus mluvčích.

Novinkami letošního 8. ročníku je zavedení zvláštního čestného uznání za úspěšný profesní start v profesi mluvčího pod názvem Na první dobrou a zejména zvláštní ocenění Signum pietatis (Znamení mravnosti) tomu médiu, které v uplynulém ob-dobí z pohledu mluvčích nejvíce přispívalo ke kultivaci veřejné komunikace a mediální-ho prostředí České republiky a naplňovalo principy novinářské etiky.

Dosavadními držiteli jsou:

2003 – Anna Veverková-Stárková (vláda ČR)

2004 – Kateřina Beránková-Prejdová (MPSV)

2005 – Marek Zeman (MFČR)

2006 – Martin Krafl (Česká televize)

2007 – Dita Fuchsová (PPF)

2008 – Karel Hanzelka (MDČR)

2009 – Ondřej Kubala (České dráhy).